Temizlik Kural ve Uygulamaları

 

TEMİZLİK BİLGİLERİ

Temizlik: Herhangi bir ortamın veya yüzeyin toz,kir,leke vb.

olgulardan arındırılması işlemidir.

Dezenfeksiyon: Herhangi bir ortamda veya yüzeyde bulunan,

insan sağlığına zararlı mikroorganizmaların (virüsler,bakteriler,mantarlar)

en alt seviyeye indirilmesidir.

Hijyen: Sağlıklı ortam(insan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların bulunmaması).

Sanitasyon: Temizlikve dezenfeksiyon işlemlerinin aynı ürünle yapılmasıdır.

Bakım: Temizliği korumak,yüzeylere güzel bir görünüm kazandırmak ve yüzeyin ömrünü uzatmak için yapılan işlemdir.

PH DEĞERİ

PH Tanımı: Su içinde çözünmüş olarak bulunan hidrojen iyonu potansiyelidir.

Ph : 7 (Nötr)

Ph : 0 – 7 (Asidik)

Ph : 7 – 14 (Alkali)

PH CETVELİ (SKALASI)

 

Not: 7’ den 0’a ve 7’den 14’e doğru ürünlerin kuvvetlilik oranı artar.Ph değeri 0’da başlar; 14’te biter.Bundan sonra değer yoktur.

TEMEL İŞLEMLER

Kirleri temizlemede  4 etken faktör vardır.

 

Açıklamalar: Isı suyun sıcak olmasını,kimyasal temizlikiçin kullanılacak ürünü,zaman işin yapılması için gerekli olan süreyi,mekanik ise ovama gücünü (rotoyla zemin yıkaması) anlatır.

Bu işlemlerden herhangi birinin eksik olması durumunda temizliktenistenen verimin alınması güç olur.(Örn. Bulaşık,çamaşır yıkaması)

TEMEL İŞLEVLER

1 – Gevşetip Çözme

Kimyasal solüsyonun işleme başlamadan önce lekeye uygulanmasıyla kir ve lekenin yumuşamasının sağlanması ve yapılacak işlemle çıkarılmaya hazır hale getirilmesi işlemidir.

2 – Sabunlaştırma

Yağlı bir lekenin eriyebilir bir sabuna dönüştürülmesi işlemidir.

3 – Kristalizasyon

Kimyasal solüsyonun toz ve kirle birleşerek kimyasal reaksiyonla toz ve kirleri küçük parçacıklar haline getirmesi işlemidir.

4 – Yüzeye Çekme (Adsorpsiyon)

Gevşetilmiş veya yumuşatılmış kirlerin başka bir adsorpan ile çıkarılması işlemidir.
Örn. Bezle silme...

TEMİZLİK KURALLARI

Yukarıdan aşağıya temizlik

Amaç: Temizliğinyukarıdan aşağıya doğru yapılarak, işlemin tekrar yapılmasını önlemektir.

Sağdan sola temizlik

Amaç: Belirli bir noktadan başlayıp belirli bir noktada temizliğibitirmektir. Düzenli çalışarak zamandan tasarruf sağlanır.

Temizden kirliye temizlik

Amaç: Kirli alandaki kirlerin temizalana taşınmamasıdır.

KİR / LEKE ÇEŞİTLERİ

Serbest Kir: Toz, kum, saç, kağıt vb...

Bağlı Kir: Herhangi bir birleştirici ile sabitleşmiş toz, kum, boya pigmenti...

Mikroorganizmalar: Açık yara, deri, solunum ve sindirim yoluyla geçerler. Hava,su, toprak ve her yerde bulunurlar.
Özellikle nemli ve organik madde olan ortamlarda fazladırlar. Büyüklükleri namometre ile ölçülür. (mm’nin milyonda biri) Çıplak gözle görülemezler.

Virüsler
Bakteriler
Mantarlar

Kimyasal Bozunma: Materyallerin çeşitli maddelerle etkilenmesi...
Örn. Asit, Alkali veya Solvent

Kimyasal Ürünler Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Önemli Noktalar

Doğru ürün,

Doğru yüzeyde,

Doğru miktarda ve

Doğru sistemle kullanılmalıdır.

Etiketler : ofis temizleme şirketleri , istanbul temizlik şirketleri , anadolu yakası temizlik şirketleri , anadolu yakası temizlik firması